Barbara Ambrós

“De forma comprensiva i atenta, Roser va ser indagant, però sobretot, em va fer estudiar què realment volia de mi i de la vida, quines eren les meves expectatives professionals i desitjos personals i de quina manera aquestes es corresponien amb la realitat.”

Deixa un comentari