Ritus de pas:

Us acompanyem d’una manera personalitzada en moments significatius de la vostra vida. 

Plorar o celebrar,  donar un espai a aquells moments de la vida importants que suposen un canvi, un abans i un després en les vostres vides. Una pausa per integrar.

Recuperar el que ja feien els nostres avantpassats i enriquir-nos del que encara fan en l’actualitat diferents cultures; ritualitzar i ceremoniar els fets importants de la vida, portant-los amb naturalitat a la nostra quotidianitat actual. 

Sabem de primera mà que és quelcom sanador.  Molts d’aquests rituals es donen al llarg del nostre cicle vital: naixement, embaràs, primera menstruació, transició a l’adultesa, aparellament, menopausa, mort, etc. i d’altres formen part de les circumstàncies en les quals ens podem trobar a la vida com un canvi de residència, separacions, avortaments, jubilació, etc.  

On oferim aquest acompanyament:

– Reus

– Barcelona

– Online