Secundària

Ciclicitat Femenina

Aquest taller va destinat a comprendre la naturalesa cíclica de la dona, fent front als tabús. Fomentant l'apoderament abordarem l'autoconeixement del propi cos i dels canvis que es generen a diferents nivells, en les quatre etapes del cicle menstrual.

Gestió Emocional

Tallers destinats a abordar l'expressió i la gestió de les emocions, l'autoconeixement, l’autoestima i l’autoregulació. Ho explorarem d’una manera amena i vivencial per tal d'afavorir el desenvolupament d’habilitats socioemocionals.

Coeducació

Tallers destinats per tal que l’alumnat pugui viure en primera persona l’experiència de la manca d’igualtat d’oportunitats marcat pel gèneres. Reflexionar sobre els mecanismes que estructuren aquestes desigualtats, mentre abracem la diversitat de les diferències.

Prevenció Violències Masclistes

Tallers per aprendre a identificar les diferents violències masclistes en les quals s’estructura la nostra societat per tal de poder viure unes relacions sexoafectives més lliures, autònomes i responsables.

Masculinitat i feminitat conscients

Els models de feminitat i masculinitat que socialment reben els joves, sovint limiten la seva identitat personal i la seva llibertat. Aquest taller té l’objectiu d’obrir la mirada, parlar i debatre sobre els rols de gèneres existents i construir models alternatius de feminitat i masculinitat.

LGTBIQA+

Tallers per tal d’entendre totes aquestes sigles i etiquetes. Per a què són necessàries? A més a més, ens endinsem en les estructures i les relacions entre iguals per tal de prevenir les discriminacions i la LGTBIfòbia.