Món educatiu

Des de Mirada Essentia creiem que el món educatiu (formal i no formal) és un dels motors principals de canvi de la nostra societat i les persones que la conformen. Entenem la gran responsabilitat dels professionals que s’hi dediquen en plena vocació. 

Sabem la gran importància d’intervenir en la primera infància, moment on es donen les primeres experiències relacionals entre el nostre grup d’iguals. En l’adolescència és important que puguem brindar espais de confiança on els i les joves puguin reafirmar la seva identitat. 

És per això que, per una banda, oferim diferents tallers i activitats per poder treballar amb els infants i els adolescents, on aprofundir en diferents temàtiques i potenciar un creixement personal sa.