Professionals i Família

Coeducació

Us oferim aquest taller per tal de poder conèixer i aprofundir sobre les oportunitats que ofereix la coeducació. Reflexionarem sobre les conseqüències que provoquen el sistema patriarcal i masclista en el nostre esdevenir, en relació al teu gènere sentit. Com podem fer front a aquestes desigualtats, discriminacions i violències?

LGTBIQA+

Aquests tallers van destinats a poder conèixer i aprofundir sobre el marc conceptual del paradigma LGTBIQA+. Poder entendre i reflexionar conjuntament què i com viuen, les persones del col·lectiu, aquests processos d’identitat de gènere i orientació sexual. I, per últim, saber com poder-les acompanyar.

Abordem les Violències

Es proposa aquest taller per tal de poder conèixer els diferents tipus de violència que es poden donar i com s'articulen. Reflexionarem conjuntament sobre el com prevenir-les, detectar-les, com fer-hi front i les diferents possibilitats de reparació.

Sexualitat i Afectivitat

En aquests tallers explorarem com acompanyar en la descoberta afectivo sexual dels nostres infants i joves. Abordarem temes com el coneixement del propi cos, els canvis físics i emocionals, la construcció de les identitats i l'expressió dels gèneres i la relació amb el plaer.

Mirada Sistèmica

Des de la perspectiva sistèmica us presentem aquest taller per tal de deixar-vos endinsar en aquest enfocament i que us permeti poder incorporar algunes eines d’aquestes en les vostres pràctiques diàries.